Wat als zorg op maat niet beschikbaar is? | praktijkverhaal jeugdbescherming

Hulpverleners kunnen terecht bij het Expertiseteam complexe zorg met vragen over zorgaanbod waar geen pasklaar antwoord op is. Jaylinn, een meisje van 11 jaar met een autisme spectrum stoornis heeft zo’n vraag. Er is geen hulpverlening beschikbaar die goed aansluit bij haar specifieke begeleidingsvraag. We hebben met Jaylinn, haar ouders en het jeugdteam alle opties…

Hulpverlener van scheidende strijdende ouders? 7 tips om uit de strijd te blijven

Knel zitten tussen ruziënde gescheiden ouders is heel schadelijk voor een kind. Hoe begrijpelijk de emoties en de boosheid van ouders ook, voor het belang van hun kind(eren) moeten ze de strijdbijl zien te begraven. Ze hoeven geen beste vrienden te worden, maar wel partners in ouderschap. Hen daarbij begeleiden is niet makkelijk. Strijdende ouders…