Thuiszitters, hoe het zover kan komen

Deze week is het de landelijke actieweek van de thuiszitters. Ook vanuit het Expertiseteam Complexe Zorg hebben we regelmatig te maken met kinderen waarbij onderwijs (vaak in combinatie met zorg) stagneert, waardoor ze niet meer naar school gaan. Onvoorstelbaar? Niet als je goed kijkt. De groep is heel divers. Hieronder wat voorbeelden van de laatste…

Detentie of niet, waar is de samenleving meer bij gebaat? | jeugdreclassering

In het jeugdstrafrecht is veel meer aandacht voor het pedagogische aspect dan in het volwassenenstrafrecht. En dat is niet voor niets. Want detentie in een justitiële jeugdinrichting doet soms meer kwaad dan goed. In deze blog beschrijf ik het verhaal van George. Hij beging een heftig delict maar was uiteindelijk echt niet gebaat bij detentie.…

Handen af_ veilige publieke taak

Agressie in de jeugdzorg |Handen af van onze collega’s bij de receptie

RTL 4 kopte afgelopen week: ‘Jeugdzorg: ernstige agressie tegen twee op de drie medewerkers.” Veel jeugdbeschermers, ambulant hulpverleners, gezinscoaches en andere jeugdzorg verlenende mensen zullen het beeld helaas wel herkennen. Goed dat er aandacht voor is. Maar ik wil ook aandacht vragen voor een andere groep collega’s. Onze collega’s die geen caseload van tien tot…