Wat als zorg op maat niet beschikbaar is? | praktijkverhaal jeugdbescherming

Hulpverleners kunnen terecht bij het Expertiseteam complexe zorg met vragen over zorgaanbod waar geen pasklaar antwoord op is. Jaylinn, een meisje van 11 jaar met een autisme spectrum stoornis heeft zo’n vraag. Er is geen hulpverlening beschikbaar die goed aansluit bij haar specifieke begeleidingsvraag. We hebben met Jaylinn, haar ouders en het jeugdteam alle opties…